Escamp Carre te Den Haag

Het project omvat een tweetal woontorentjes met een commerciele plint en onderliggende parkeergarage alsook een brede school waarin twee basisscholen zijn gehuisvest.

De woningen zijn voorzien van individuele gebalanceerde ventilatieinstallaties met HR warmteterugwinning. De commerciele ruimten in de plint zijn eveneens voorzien van gebalanceerde ventilatieinrichtingen met HR warmteterugwinning. De stallinggarage is voorzien van mechanische ventilatie. De verwarming wordt middels individuele gasgestookte HR ketels gerealiseerd.

De scholen zijn voorzien van mechanische ventilatieinstallaties met warmteterugwinning. De warmteopwekking vindt via centraal opgestelde HR ketels bewerkstelligd. De buitenschoolse opvang is voorzien van een geheel autonoom werkende installatie en heeft de beschikking over mechanische koeling.

Projectdetails

Werkzaamheden:
Advies en ontwerp van de gebouwgebonden installaties
Omvang project:
Appartementendeel betreft 50 appartementen, ca 1800m2 bvo bedrijfsruimten en een stallinggarage met 100 parkeerplaatsen.Het scholengebouw bestaan uit 4 bouwlagen en huisvest naast de gebruikelijke vertrekken tevens een oefenzaal en een gymzaal. Het geheel is ca 4.600 m2 bvo.
Periode:
2007-2011
Opdrachtgever:
Deel 1 appartementendeel Ceres projecten te Den Haag contactpersoon mevrouw ir. L. van der Graaf Deel2 scholengebouwStichting Christelijke Onderwijs Haaglandencontactpersoon de heer ing. drs. T. van der PeetGemeente Den Haag dienst onderwijs, cultuur en welzijncontactpersoon de heer B. Janssen
Architect:
Geurst & Schulze architecten te Den Haag, contactpersoon de heer ir. R. Schulze
Locatie:
Den Haag
Escamp Carre te Den Haag