Visie

Houd het eenvoudig

Wij streven naar installatieontwerpen met eenvoudige en overzichtelijke installatieprincipes. Ingewikkelde installaties vragen om deskundig gebruik en onderhoud. Deze deskundige blijken niet altijd in de gebruikssituatie te worden ingezet.

Binnen het bouwproces fungeert de architect vaak als spil. Het is in onze visie van het hoogste belang om vroegtijdig in het bouwproces een installatiedeskundige aan tafel te hebben, teneinde een optimaal installatieontwerp in het vormgevingsproces te ontwikkelen.

Er is vooraf een helder programma van eisen met bijbehorend realistisch kostenbudget noodzakelijk om het beoogde ambitieniveau goed te kunnen omkaderen. Om beoogde diepteinvesteringen voor bijvoorbeeld duurzame installatievoorzieningen te kunnen beoordelen is het belangrijk om vooraf de investeringskosten tegen het verwachte exploitatiegebruik en leverduur af te wegen.

Gezondheidscentrum Pootstraat te Delft